Phần mềm tích hợp qua mạng internet
Giá: Liên hệ

Hệ thống tích hợp dữ liệu nhiều chi nhánh

 

1. Phần mềm tích hợp chạy trên nhiều chi nhánh thông qua ADSL thông thường, khách hàng có thể truy cập phần mềm từ xa (tốc độ như truy cập phần mềm ở công ty) (Thông qua HOSTING lưu trữ hay Data Center Server)

2. Phần mềm dữ liệu tập trung về một nơi

3. Báo cáo tổng hợp theo từng chi nhánh

4. Kỹ thuật lập trình 3 lớp giao thức SSL bảo mật cao

 

(Mô hình này đáp ứng diện rộng cho các công ty có nhiều chi nhánh, kỷ thuật này đã dược ứng dụng cho tất cả phần mềm của VIETNET)

Giá: Liên hệ