Phần mềm quản lý sản xuất
Giá: Liên hệ

 Một doanh nghiệp thường bao gồm nhiều bộ phận khác nhau hoạt động cho một mục tiêu chung: chế tạo, bán hàng, marketing, mua sắm vật tư, kế hoạch, quản lý kho, vận chuyển, phân phối, bảo trì,…

 Do nhu cầu phát triển công ty ở nhiều nơi khác nhau trong trên khắp cá nước và ngoài nước. Để quản lý diện rộng cơ sở dữ liệu tập trung. Với phần mềm quản lý doanh nghiệp thông thường thì không thể quản lý nhiều nơi khác nhau được. Thay cho các phần mềm riêng lẻ của từng bộ phận, công ty chúng tôi xin giới thiệu phần mềm Quản lý Sản xuất ERP chạy trên Web 3.0 dành cho các Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP, cũng còn gọi là Enterprise Management System) tích hợp tất cả các hoạt động nghiệp vụ của các bộ phận trên trong một hệ thống phần mềm chung chạy trên mạng.

 Mỗi bộ phận có mođun phần mềm nghiệp vụ riêng của mình nhưng trao đổi được dữ liệu cho nhau, thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo các dòng công việc chung từ bộ phận nọ sang bộ phận kia như một thể thống nhất trên mạng máy tính.

 Phần mềm này được viết trên công nghệ DotNet 

 
 Phần mềm này được viết với SQL Server 2008
 
 Chương trình được chạy trên Web 3.0 được mã hoá dữ liệu cao 256 Bit
 
CHỨC NĂNG
  • Quản lý Khách hàng và đơn đặt hàng (Customer and Order Management).
  • Quản lý Mua sắm (Purchasing Control).
  • Lập Kế hoạch sản xuất (Production Schedule).
  • Lập và quản lý danh mục thành phẩm, bán thành phẩm (Ingredient List)
  • Quản lý Kho (Inventory Management).
  • Giao tiếp với hệ thống bảo trì, bảo hành (Interface with CMMS system)
  • Báo cáo và Phân tích (Reporting and Analysis)
  • Tích hợp với hệ thống Kế toán (Integration with Accounting System)
  • Quản lý tiền lương (Payroll)
  • Quản lý Nhân sự (Human Resources)
  • Hoạt động trên mạng (cục bộ qua dây mạng riêng hoặc trên line điện thoại, internet).
  • Chương trình tự động lưu thông tin (tên người sử dụng và thời gian cập nhật) của từng phát sinh số liệu.
  • Tự động sao lưu dữ liệu mỗi ngày nhằm chống sự cố hoặc Virus.
  • Cho phép bạn tạo nhiều kiểu giao diện, kiểu chữ, kể cả mẫu báo cáo tuỳ thích.
  • Tự động hỗ trợ quá trình nhập số liệu.
  • Fax trực tiếp từ phần mềm

   Phương pháp tư vấn hiện đại về triển khai hệ thống ERP bao gồm các bước sau: 1) Đưa ra các qui trình, giải pháp đã triển khai để khách hàng tham khảo. 2) Liên hệ với các khách hàng đã triển khai ERP hoặc đưa lãnh đạo doanh nghiệp đang tư vấn đi thực tế các mô hình triển khai thành công. 3) Đào tạo những người sử dụng chính, cán bộ nghiệp vụ chủ chốt nắm vững qui trình chuẩn đã có của hệ thống phần mềm ERP. 4) Từ đó bắt đầu khảo sát tìm hiểu các nghiệp vụ của khách hàng. 5) Xây dựng giải pháp và tư vấn cho khách hàng dựa trên hệ thống qui trình của ERP mà khách hàng đã nắm vững. 6) Phân tích, tư vấn cho khách hàng những điểm lợi, hại trong các yêu cầu thay đổi qui trình trong hệ thống ERP chuẩn.

   EPR ngoại nhập có nhiều qui trình đầy đủ và chi tiết, có các qui trình riêng cho từng ngành nghề, theo chuẩn quốc tế, sự ổn định cao, người sử dụng hoàn toàn tuân thủ và thực hiện công việc theo qui trình đã có trên hệ thống. Như vậy, ERP ngoại thích hợp cho các doanh nghiệp lớn, qui trình ổn định, một hệ thống quản lý áp đặt được công việc cho cán bộ thực hiện.

   ERP ngoại tuy hoạt động theo chuẩn mực quốc tế nhưng khi áp dụng vào trong từng nước có thể không phù hợp. Cụ thể, để áp dụng vào Việt Nam, module kế toán được coi là xương sống của ERP không thể áp dụng được theo chuẩn mực, chế độ, các qui định kế toán của Việt Nam. Như vậy công tác này sẽ phải thực hiện theo kiểu thủ công hoặc mua một phần mềm kế toán thực hiện báo cáo theo đúng qui định. Do đó, sẽ mất đi tính toàn vẹn, hoàn chỉnh của hệ thống ERP.

   Tuy không đầy đủ qui trình như ERP ngoại, phần mềm ERP nội có ưu điểm đó là nắm rõ các nghiệp vụ, nhu cầu các doanh nghiệp trong nước, tuân thủ đúng qui định, chuẩn mực tài chính trong nước. Phát triển theo hướng lập trình cho từng lĩnh vực riêng cho các doanh nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm có thể may đo thêm những tùy biến theo yêu cầu của doanh nghiệp. Với cách linh hoạt này tạo cho doanh nghiệp khả năng ứng dụng cao hơn, trên cơ sở vẫn kế thừa qui trình quản lý hay mà doanh nghiệp đang áp dụng và qui trình quản lý hiện có trên hệ thống ERP nội.

Giá: Liên hệ