Phần mềm quản lý nhân sự sở y tế
Giá: Liên hệ

GIỚI THIỆU

Phần mềm dược việt trên công nghệ .Net và cơ sở dữ liệu sql server có tính bảo mật cao,Chạy trên môi trường web, giúp các đơn vị quản lý tông hợp dể dàng
Hệ thống này đã được áp dụng ở 56 quận huyện của sở y tế tỉnh Long An
Hệ thống phần mềm có chức năng quản lý chặt và đảm bảo tính an toàn dữ liệu như là Phân quyền; VD: nhân viên chỉ có quyền thêm mà không được phép xóa,hay chỉ quản lý một chức năng được chỉ định mà không xem được những báo cáo
Danh sách chức năng tham khảo

1. Sơ yếu lý lịch
     
- Xét nâng ngạch
     
- Truy vấn thông tin cán bộ
     
- Thông tin cá nhân


2. Quản lý người sử dụng
     
- Danh sách người sử sụng


3. Quản lý CBCNVC
     
- Cán bộ công chức - viên chức nghỉ việc
     
- Cán bộ đi nước ngoài
     
- Danh sách Passport
     
- Doanh nghiệp Y dược tư nhân
     
- Dự án đầu tư cho Y tế
     
- Lao động y tế tư nhân     

- Theo dõi đào tạo


4. Hệ Thống
     
- Đổi mật mã
     
- Thoát chương trình

 
5. Danh mục khai báo CBCNNV
     
- Danh mục các huyện
     
- Danh mục các phòng, khoa
     
- Danh mục các trạm Y Tế phường, xã
     
- Danh mục các chức vụ
     
- Danh mục các đơn vị
     
- Danh mục ngành bậc hệ số
     
- Danh mục trình độ chuyên môn


6. Trợ giúp
     
- Hướng dẫn sử dụng

 

 

Danh mục các trạm Y Tế phường, xã

Danh mục các chức vụ : chi tiết tham khảo

Sơ yếu lý lịch

Xét nâng ngạch

 

Truy vấn thông tin cán bộ

Thông tin cá nhân : mô tả

 

Quản lý người sử dụng

 

Danh sách người sử dụng

 

Quản lý CBCNVC

 

Cán bộ công chức - viên chức nghỉ việc

 

Cán bộ đi nước ngoài

 

Danh sách Passport

 

Doanh nghiệp Y dược tư nhân

 

Dự án đầu tư cho Y tế

 

Lao động y tế tư nhân

 

- Chức năng thống kê, báo cáo
- Đáp ứng mọi báo cáo cấp sở .theo đặt thù ,da dang , tổng hợp thống kê
- Cho phép người sử dụng in ra các báo cáo hoặc xuất ra các file dưới dạng MS World, MS Excel, XML, Acrobat Reader để lưu trữ.


Chế độ bảo hành

Thời gian

Chế độ bảo hành & quyền lợi

Năm đầu tiên

  • Không tính chi phí cho các phát sinh của phần mềm trong quá trình vận hành ( do thay đổi mẫu báo cáo, thay đổi cách quản lý về hành chính của nhà nước nên phải chỉnh sửa phần mềm)
  • Đào tạo, huấn luyện & chuyển giao công nghệ cho nhân viên quản trị mạng và phần mềm của công ty.

Các năm kế tiếp

  • Tiếp tục hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho nhân viên quản trị mạng và phần mềm của công ty

 

Giá: Liên hệ