PM Nhân sự - Chấm công - Tiền lương
Giá: Liên hệ
Ngày nay xu hướng quản lý nhân sự ngày càng lớn ớ các công ty, xí nghiệp nên việc quản lý ngày càng trở nên khó khăn và vất vả. Nếu công việc này trước đây mất rất nhiều thời gian và nguồn nhân lực (mất khoảng 5 giờ) thì hôm nay chúng ta không cần lo lắng vì chúng tôi đã viết riêng một phần mềm chuyên dụng về nhân sự, chấm công và tiền lương. Không mất nhiều thời gian bạn chỉ cần 5 giây để hoàn tất
 

Nhân sự

Quản lí thông tin nhân viên chi tiết, bao gồm các thông tin về bản thân, gia đình, trình độ học vấn, đoàn thể …
Các thông tin về phục vụ quản lí như: thử việc, hợp đồng, đồng phục, khen thưởng kỉ luật, thôi việc, chuyển đổi phòng ban …
Tạo và in các báo cáo về nhân sự theo các chỉ tiêu tùy ý.

Lập các báo cáo bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương, thôi việc … linh động và tiện lợi

Khả năng tìm kiếm nhân viên trong danh mục theo các thông tin cho trước mạnh mẽ.
Xuất dữ liệu ra Excel.

Phân hệ chấm công

Tự động tính lương theo hệ số & giờ làm tăng ca của từng nhân viên ( nếu có).

Tự động tính: Tiền cơm, phụ cấp ca đêm, chuyên cần, .. theo yêu cầu từng công ty

Thông tin tổng hợp chấm công (link từ chấm công)

Tính lương, khoá số liệu, chỉnh sửa biểu mẫu bảng lương như : bảng lương chi tiết, tổng hợp lương, lương chuyển khoản , lương tiền mặt , phiếu lương, …

Giá: Liên hệ