Phần mềm Quản Lý Bán Hàng
Giá: Liên hệ
 

Phù hợp theo phương thức đặc thù của công ty
Quản lý nhiều kho, nhiều cơ sở bán hàng.
Hoạt động trên mạng (cục bộ qua dây mạng riêng hoặc trên line điện thoại, internet).
Chương trình tự động lưu thông tin (tên người sử dụng và thời gian cập nhật) của từng phát sinh số liệu.
Có thể chuyển số liệu sang Excel, gửi mail.
Cho phép bạn tạo nhiều kiểu giao diện, kiểu chữ, kể cả mẫu báo cáo tuỳ thích.
Tự động sao lưu dữ liệu mỗi ngày nhằm chống sự cố hoặc Virus
Tự động hỗ trợ quá trình nhập số liệu.
Fax trực tiếp từ phần mềm.

 
 

Phần mềm ứng dụng QUẢN LÝ KẾ TOÁN, MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÔNG NỢ được viết và tổ chức với các tính năng sau:

1. Quản lý kho
Nhập hàng về nhiều kho
Báo cáo tồn hàng hoá theo từng kho hàng, loại hàng.
Thông tin xuất kho của từng mặt hàng, loại hàng (xem chứng minh tồn kho)
Nguyên nhân chênh lệch lượng hàng tồn thực tế, sổ sách, phương án giải quyết hợp lý.
   
2. Quản lý mua hàng

 Nhập thông tin cần thiết ở các phiếu : mua hàng, đặt hàng, xuất hàng, thu chi.
Báo cáo chi tiết công nợ cho khách hàng, nhà cung cấp
Báo cáo công nợ tổng hợp khách hàng, nhà cung cấp.
Từ cấn trừ công nợ giữa mua - bán (nếu có).
   
 
3. Quản lý hợp đồng
Hợp đồng mua - bán hàng hoá
Báo cáo công nợ và tồn kho trên từng hợp đồng (giữa lượng nhập và lượng hợp đồng).
Chi tiết xuất hàng trên từng hợp đồng.
Chi tiết tồn kho trên từng hợp đồng (giữa nhập và xuất).
   
       
4. Công nợ ngân hàng
Phiếu vay, trả
Chi tiết công nợ
   
       
5. Quản lý nội bộ
Các khoản thu, chi của công ty (sinh hoạt, mua thiết bị....)
Quản lý tiền lương, nhân viên.    
       
6. Xem báo cáo tổng hợp phát sinh
Phương án giải quyết chênh lệch tiền mặt thực tế và sổ sách.

Giá: Liên hệ