Dịch vụ báo cáo thuế, quyết toán, tư vấn thuế
Giá: Liên hệ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY LÀM VIỆC
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
THÀNH LẬP MỚI
Tư vấn, soạn hồ sơ, hướng dẫn các thủ tục đăng ký thành lập công ty
Công chứng hồ sơ
Đăng ký giấy phép ĐKKD + Mã số thuế
Khắc dấu tròn doanh nghiệp
Thông báo mẫu dấu doanh nghiệp
 
 
7 Ngày
 
 
 
1.500.000 
 
Bố cáo thành lập mới công ty 3 kỳ liên tiếp
 
300.000
LÀM HỒ SƠ THUẾ BAN ĐẦU
Soạn hồ sơ                       
Nộp hồ sơ thuế ban đầu
Nộp tờ khai môn bài
Nộp và nhận thông báo GTGT khấu trừ
Ký nhận biên bản làm việc ban đầu (Giám đốc đi cùng)
Nộp và nhận thông báo đặt in hóa đơn
 
 
 
15 Ngày
 
 
 
700.000
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Thay đổi trụ sở
Thay đổi tên
Thay đổi thành viên
Thay đổi đại diện pháp luật
Thay đổi vốn điều lệ
Khắc dấu tròn doanh nghiệp (Nếu có)
Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 3 kỳ liên tiếp
 
 
 
5 Ngày
 
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
300.000
300.000
 

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ TNCN VÀ THUẾ VAT 

Liên hệ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
Hoàn thiện sổ sách kế toán
Báo cáo thuế hàng tháng
Quyết toán thuế
Không phát sinh
1-10
10-20
20-30
Trên 30
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Thỏa thuận
Báo cáo thuế, kế toán trọn gói
 
1.500.000
Quyết toán thuế cuối năm, Báo cáo tài chính năm
 
Từ 1.000.000

 

Giá: Liên hệ